Kungen delade ut medaljer

I tisdags, 12 oktober, delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris er Artibus vid en ceremoni i Ulrikas matsal på Kungliga slottet. En synnerligen elegant tillställning.


H.M. Konugens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft delas ut för särskilda förtjänster i samhället. Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom musik, litteratur med mera.


Under tisdagen delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt tilldelats medaljer av Kungen den 18 januari 2021.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna.


Det var tre personer som tilldelades H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band;

- F.d. generaldirektör Peter Kleen, för framstående insatser inom svensk statsförvaltning.

- Direktör Gerald Nagler, för betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter.

- Ambassadör Olof Skoog, för framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning.


Kungen överlämnar medaljen till direktör Gerald Nagler som belönades för betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna.


Sex personer belönades sedan med H.M. Konungens medalj i högblått band;

- Friherre Jacob de Geer, för betydande insatser inom svenskt näringsliv.

- Direktör Stig Engström, för betydande insatser inom svenskt näringsliv.

- F.d. riksdagsledamot Göran Lennmarker, för framstående politikergärning.

- Direktör Gerteric Lindquist, för betydande insatser i svenskt näringsliv.

- Direktör Magnus Nilsson, för betydande insatser inom svenskt näringsliv.

- Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman, för förtjänstfulle insatser rörande frågor inom tillväxt och miljö.


Nio personer tilldelades H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band;

- Professor Deliang Chen, för framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning.

- Vetenskapsjournalist med.dr h.c. Henrik Ekman, för betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om natur och miljö.

- Vetenskapsskribent med.dr Emma Frans, för betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om vetenskap och forskning.

- F.d. kommunalrådet Lars-Erik Fälth, för framstående kommunalpolitiska insatser.

- Professor Gunnar C. Hansson, för förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning, särskilt cystisk fibros.

- Direktör Per Lundberg, för förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem.

- Konstvetare Isabella Nilsson, för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

- Professor emerita Margareta Rossholm Lagerlöf, för betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt konstliv.

- Professor emerita Barbro Åsman, för betydelsefulla insatser inom forskning och forskningssamarbete i fysik.


Emma Frans tar emot sitt diplom ur Drottningens hand. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna.


Fyra personer fick H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band;

- Verksamhetsledare Mariam Afrasiabpour, för betydelsefulla insatser för att underlätta invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden och motverka hedersförtryck.

- F.d. generalsekreterare Bo Forsberg, för framstående insatser inom kyrkligt biståndsarbete.

- Kontraktsprost Lisa Tegby, för betydande insatser inom svenskt kyrkoliv.

- Regissör och dramatiker Alexander Mørk-Eidem, för innovativa insatser inom svensk scenkonst.


Tre personer fick H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band;

- Direktör Mia Spendrup, för betydande insatser inom svensk besöksnäring med kulturarvsprofil.

- Fiolbyggare Peter Westerlund, för framstående insatser som violinmakare.

- Konstnärlig ledare Magnus Wetterholm, för framstående insatser inom kulturlivet i Bergslagen.


Sedan fick åtta personer medaljen Litteris et Artibus;

- Författare och översättare Gun-britt Sundström, för framstående konstnärliga insatser inom svensk litteratur och översättningskonst.

- Koreograf och dansare Alexander Ekman, för framstående konstnärliga insatser som koreograf.

- Skådespelare och regissör Pia Johansson, för framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

- Socionom och kantor Ragnar Håkansson, för framstående konstnärliga insatser som musiker och främjande av den svenska kyrkomusiken.

- Hovsångare Daniel Johansson, för framstående konstnärliga insatser som operasångare.

- Kompositör Mats Larsson Gothe, för framstående konstnärliga insatser som tonsättare.

- Artisten Lena Philipsson, för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv.

Artisten Magnus Uggla, för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv.


H.M. Konungens medalj i de olika valörerna.


Senaste inlägg

Visa alla